Văn hóa

Những vần thơ tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

 Đây là những vần thơ xuất phát từ sự kính trọng một vị tướng tận trung với nước, tận hiếu với dân - vị Đại tướng của nhân dân - vị tướng huyền thoại của dân tộc Việt

Đọc thêm...

Thực hiện Lòng từ

 Sự chia sẻ và từ tâm cũng như mong muốn cứu giúp những người bất hạnh và khổ đau, đều được các tôn giáo lớn

Đọc thêm...

Bàn thờ tổ tiên - nét văn hoá dân tộc

 Người Việt từ xa xưa, đồng thời với những tín điều của tôn giáo đang theo, vẫn có một tín ngưỡng thờ cúng Tổ tiên - đó không phải là một tôn giáo, mà

Đọc thêm...

Ca ngợi hoa sen - Ca ngợi con người

 Con người giống như hoa sen.Đó không phải là một sự ví von của

Đọc thêm...

Cảm nhận về pháp môn niệm Phật

 Tịnh độ là một trong những pháp môn thù thắng mà Đức từ Phụ đã để lại cho chúng ta. Nói đến pháp môn này không người Phật tử nào đang học và tu theo

Đọc thêm...

Phật giáo VIệt Nam thời hiện đại

 Cũng cần nhận rõ hơn trong những yếu tố nội lực tạo tiền đề cho nhiều cơ hội mới và những thách thức mới thì yếu tố con người là quan trọng

Đọc thêm...
Trang:   1  2  3 

<<< Quay lại
VỀ ĐẦU TRANG