Kiến trúc phật giáo

Hệ thống ẩn trong tượng Phật đá lớn nhất thế giới

 Bức tượng Lạc Sơn Đại Phật cao 71 mét ở Trung Quốc được xem là tượng đá lớn nhất thế giới, với hệ thống thoát nước ẩn trong người giúp tượng Phật tránh khỏi sự xói mòn nghiêm trọng

Đọc thêm...

<<< Quay lại
VỀ ĐẦU TRANG