Luật tạng

Đôi điều về trang giới luật

 Giới là những điều răn của Phật tử tại gia và xuất gia. Phật tử tại gia giữ năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, và không uống rượu;

Đọc thêm...

Nguồn gốc đạo đức phật giáo

 Đạo đức Phật giáo dựa căn bản trên Giới-Định-Tuệ và được soi sáng bởi lý duyên khới, tứ đế, nhân quả-Luân hồi và vô

Đọc thêm...

<<< Quay lại
VỀ ĐẦU TRANG