Liên hệ với chúng tôi

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM - CHÙA GIÀ LÊ

Địa chỉ: Làng Bá Dương Nội - Hồng Hà - Đan Phượng - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 0912 269 546 - Di động: 0912 269 546

Email: chuagiale@gmail.com - Website: chuagiale.com

VỀ ĐẦU TRANG