Những vần thơ tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

 Đây là những vần thơ xuất phát từ sự kính trọng một vị tướng tận trung với nước, tận hiếu với dân - vị Đại tướng của nhân dân - vị tướng huyền thoại của dân tộc Việt Nam... 

Đại tướng 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911-2013)


Tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 
Một đời vì nước vì dân
 
Dấn thân chinh chiến… hiển thần non sông
 
Tận trung tận hiếu một lòng
 
Dân thương dân quý tươi hồng chơn linh.
 
                                                       Hà Nội, ngày 12-10-2013
                                                      
                                                        Trần Quê Hương
 
                                                      --------------------------

Lòng thành đốt nén tâm hương
 
Kính dâng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 
"Sanh vi tướng, tử vi thần”
 
Ơn đền nghĩa trả, vong thân quốc hồn.
 
Chở che sông núi bảo tồn
 
Cho hoa dân tộc tươi son sắc cờ.
 
Thanh bình trọn vẹn ước mơ
 
Đắp xây đại tự phụng thờ vĩ nhân.
 
Lời ru lay nhẹ cõi trần
 
Đài sen thơm ngát kính dâng lên Người!
 
                                                      Thích Tấn Tuệ
 
                                                      (Đinh Hồi Tưởng)
 
                                                       ----------------------------
 
Một cuộc đời huyền thoại
 
                                        Kính dâng hương hồn

                                        Đại tướng Võ Nguyên Giáp!
 
Một cuộc đời huyền thoại
 
Ông, vị tướng tài ba
 
Sống vì Dân, vì Nước
 
Thơm ngát ngàn đóa hoa…
 
*
 
Giành Tự do, Độc lập
 
Điện Biên Phủ lẫy lừng
 
Phất cao cờ "Quyết thắng”
 
Khúc tráng ca tưng bừng…
 
*
 
"Chiến dịch Hồ Chí Minh”
 
Thần tốc như lửa cháy
 
Ta giải phóng Miền Nam
 
Non sông liền một dải…
 
*
 
Mãi còn ghi dấu ấn
 
Vị tướng giữa lòng Dân
 
Sống đơn sơ, bình dị
 
Thương người, giàu nghĩa nhân!
 
 
 
Mãi còn hồng trang sử
 
Vị tướng sống muôn đời
 
Giống Lạc Hồng soi sáng
 
Lung linh giữa ánh trời…
Nguồn: GNO<<< Quay lại
VỀ ĐẦU TRANG