Lễ cầu an dâng sao giải hạn, tống ách trừ tai xuân Giáp Ngọ

 Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc - xuân Giáp Ngọ,  Nhà chùa tổ chức lễ tập phúc nghinh tường, khánh đản Đức Chúa Ông, khai tụng kinh Dược Sư cầu an, dâng sao giải hạn, tống ách trừ tai cho nhân dân Phật tử.

 

THÔNG BẠCH

Về việc tổ chức lễ tập phúc nghinh tường, cầu an dâng sao giải hạn,

tống ách trừ tai xuân Giáp Ngọ

1. Ngày 30 tháng Chạp năm Qúy Tỵ :

- 23 giờ : Khóa lễ tống cựu, nghênh tân, phụng nghinh Phật Thánh, Đức Quan Thái Phó

2. Ngày mồng 3 tháng Giêng năm Giáp Ngọ :

- Lễ hội rước bánh dầy( chương trình của miền Canh điền - Liên Hợp)

3. Ngày 04 tháng Giêng năm Giáp Ngọ :

- Lễ khánh đản Đức Chúa Ông - Khai tụng kinh Dược Sư cầu an:

- Thời gian: 14 giờ (Các gia đình có cháu bán khoán về chùa lễ Phật Thánh.)

4. Lễ dâng sao cầu an giải hạn :

- Thời gian : 19 giờ ngày 09, 10, 11 tháng Giêng năm Giáp Ngọ (tức ngày 08, 09, 10 tháng 02 năm 2014).

+ Đợt 1 - Ngày mồng 9   : miền Hồng Giang - miền Liên Hợp.

+ Đợt 2 - Ngày mồng 10 : miền Đồng Tâm – miền Tâm Tỉnh

+ Đợt 3 - Ngày mồng 11 : miền Đồng Tiến - khách thập phương.

5. Lễ Tết Thượng nguyên:

- Thời gian : 7 giờ 30 phút, ngày 15 tháng Giêng năm Giáp Ngọ :

- Cúng Phật, cung nghinh Hiền Thánh.

- Tụng kinh Dược Sư cầu an - Thí thực, phóng sinh.

Để khóa lễ được thập phần viên mãn, Nhà chùa thông báo tới toàn thể nhân dân quý Phật tử có tâm nguyện đăng danh, tấu sớ lễ Phật Thánh cầu an giải hạn cho gia đình được biết để tiện thu xếp công việc và thời gian gửi danh sách về chùa  cũng như dự lễ (có mẫu in sẵn).

- Danh sách lễ dâng sao giải hạn các miền gửi trước cho Vãi trưởng của mình sau đó nộp về chùa trước khóa lễ 2 ngày. Vậy, nhà chùa xin thông báo tới toàn thể nhân dân, quý vị Phật tử được biết.

 

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh !

NHÀ CHÙA KÍNH YẾT !<<< Quay lại
VỀ ĐẦU TRANG