Chương trinh Lễ Hội Thả Diều Sáo năm 2014

Hỏi đường về làng Bá Dương Nội cùng đền thờ thần Châu Thổ, bà cụ bán nước trên bờ đê sông Hồng móm mém nhai trầu nheo mắt cười bảo tôi, cứ đi đi, lúc nào tai nghe thấy tiếng sáo vi vu, mắt nhìn thấy những cánh diều chao lượn thì đó chính là làng Bá Dương Nội. Rẽ xuống, rồi cứ thẳng cổng làng, ắt sẽ ra đến đền thờ....


 

 Chương trình Lễ Hội Thả Diều Sáo năm 2014

I. Phần Lễ

+  Ngày 13/03/2014

 

 12h00 Mời toàn bộ Ban tổ chức tập trung tại Miếu Diều làm công tác chuẩn bị.
 

+ Ngày 14/03/2014:


 

-       Sáng: 8h00 Phong môn

-       Chiều: 15h00 – 16h00 Lễ dịch phục

-       Tối: 21h00 Lễ tuyên sắc.
 

+ Ngày 15/03/2014:

 

-       7h00 – 8h00 Lễ hạ Khán Bản Tả Văn

-       8h00 – 9h30 Lễ tế thần linh châu thổ

-       10h00 – 11h00 Lễ dâng hương

-       11h – 1200 Kết thúc lễ nghi
 

+ Ngày 16/03/2014:

 

-       Từ 8h00 – 10h30 Lễ tạ
 

II.  Phần Hội

+ Ngày 14/03/2014:

 

-       Sáng: + 8h00 Khai mạc hội thi Gà chọi

-       Chiều: + 13h00 Đăng ký đánh số Diều thiếu nhi

      + 14h00 Thi thả Diều thiếu nhi

      + 15h30 Chấm Diều

      + 16h00 Lễ trao giải.
 

+ Ngày 15/03/2014:

 

-       Sáng: + 7h30 – 8h00 Đăng ký số dự thi Cờ Tướng

                 + 9h00 Khai mạc hội thi Cờ Tướng

-        Chiều: Đăng ký đánh số Diều dự thị

                 + 13h30 Khai mạc hội thi thả Diều

                 + 14h30 – 16h30 Thi thả Diều

                 + 17h30 Lễ trao giải

                 + 18h00 Kết thúc hội thi

 

Bá Dương Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2014 Âm lịch
                               BQT Lễ Hội

 

 

 

 <<< Quay lại
VỀ ĐẦU TRANG